OPE

Okullarda Programcılık Eğitimini geliştirmek isteyen eğitimcilerin çalışma köşesi!

Bu gün yeni bir teknoloji çağında yaşamaktayız. Çocukların teknolojiyi kullanmayı öğrenmesi artık yeterli değildir. Teknolojinin nasıl çalıştığını ve oluşturulduğunu bilmeleri gereklidir. Programcılık öğrenmekle, çocuklar direk programcı olamazlar ancak, kodlama yapmak onların problem çözme ve mantıksal düşünme yeteneklerini geliştirmekle birlikte, matematik, bilim ve teknoloji gibi bir çok derslerde de öğrenmelerine destek olur.  Amacımız çocuklara ve gençelere ‘computational thinking’ denilen ‘Bilgi İşlemsel düşünme’ sistemini geliştirip uygulayabilme yeteneğini kazandırmakdır. Bunun için de kodlama ayrı bir ders olarak değil, bilgisayar derslerinin bir parçası olarak öğretilmelidir. Çünkü bilgisayar bilimlerinde kavramlar birbirleri ile bağlantılıdır.

OPE'nin misyonu nedir?
OPE’nin misyonu, okullarda programcılık eğitimi konusunda çalışan herkese hem stratejik hem de eğitimsel açıdan destek olmaktır. OPE okullarda verilecek programcılık eğitimini, bilişim derslerinin bir parçası olarak görmekte ve disiplinlerarası projelerle öğretilmesinin öğrenciler için daha anlamlı olduğuna inanmaktadır.
OPE ne tür çalışmalar yapacaktır?

OPE okullarda programcılık eğitiminin geliştirilmesi için:

 • Hem eğitimciler, hem aileler ve hem de öğrenciler için seminerler ve atölyeler düzenleyecektir.
 • Programcılık eğitimi konusunda toplumun bütün kesimleri için faydalı olacak raporlar hazırlayacaktır.
 • Bu alanda ulusal ve uluslarası araştırma projeleri hazırlayıp teorik ve pratik gelişmelere katkıda bulunacaktır.
 • OPE forum ile eğitimcilere bu konuda bilgi ve görüş alış verişinde bulunmaları için bir ortam sunacaktır.
Okulda programcılık eğitimi neden önemlidir?

Bu gün yeni bir teknoloji çağında yaşamaktayız. Çocukların teknolojiyi kullanmayı öğrenmesi artık yeterli değildir. Teknolojinin nasıl çalıştığını, oluşturulduğunu ve özgün ve ihtiyaca yönelik ürünü nasıl üreteceklerini bilmeleri gereklidir. Programcılık öğrenmekle, çocuklar direk programcı olamazlar ancak kodlama yapmak onların problem çözme ve mantıksal düşünme yeteneklerini geliştirmekle birlikte, matematik ve fen gibi bir çok derste de öğrenmelerine destek olur. Bizim çocuklara programlama öğretmemizin sebebi tabiki onların hepsini bilgisayar mühendisi olmaları için yönlendirmek değildir. Amacımız çocuklara ve gençlere ‘computational thinking’ denilen düşünme sistemini geliştirip uygulayabilme yetkinliğini kazandırmaktır.
Yalnız önemli olan kodlamayı ayrı bir ders veya okul sonrası etkinlik olarak değil, bilgisayar derslerinin bir parçası olarak öğretmektir. Çünkü bilgisayar bilimlerinde kavramlar birbirleri ile bağlantılıdır.

Programcılık eğitiminin amacı çocukların Computational thinking düşünme becerisini geliştirmelerine destek olmaktır. Bilgisayar destekli-algoritmik düşünme, bilgi işlemsel düşünme, algoritmik düşünme ve bilişimsel düşünme olarak da tanımlanan Computational Thinking; bilgisayarlar hakkında veya bilgisayarlar gibi düşünmek değildir. Bir probleme yaklaşım açımızla ilgilidir. Bilgisayarlar yardımıyla problemler için çözüm üretmektir. Bu süreç iki aşamalıdır.

 • İlk aşamada problemi çözmek için gerekli adımlar hakkında düşünülür
 • İkinci aşamada ise teknik bilgiler kullanılarak bilgisayar ile çözüm uygulamaya konulur.
  Bir matematik problemi ve hesap makinasını düşünelim. Önce problemi anlayıp, çözüm yollarını düşünürüz, ondan sonra da hesap makinası ile aritmetik yaparız. Animasyon veya oyun tasarımı yapacağımız zaman da önce oyunu veya hikayeyi tasarlarız sonra bir programlama aracı veya uygulama kullanarak oyunumuzu veya animasyonu geliştiririz.
  Öğrenciler, bilgi- işlemsel düşünme ile hem okul hem de okul dışındaki hayatlarında kullanabilecekleri bir çok beceri geliştirirler. Çocuklar:
 • Yaratıcılık (Creativity)
 • Hata bulup onarmak (Debugging)
 • (Bir şeyi) denemeler yaparak düzeltmek veya geliştirmek (Tinkering)
 • Takım olarak çalışmak (collaboration)
 • İletişim
 • Vazgeçmemek, azimle devam etmek gibi transfer edilebilir beceriler de geliştirme imkanı bulurlar.
Nasıl katkıda bulunabilirim?

OPE’ye katılarak programcılık eğitiminin geliştirilmesine sizler de katkıda bulunabilirsiniz. Bunun için

 • Blog köşemizde yazılarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.
 • Kaynaklar sayfamızda denediğiniz araç ve gereçlerin değerlendirmesini, ders planlarınızı ve başarılı uygulama ve derslerinizi paylaşabilirsiniz.
 • Bizlerle ortaklaşa seminer, atölye veya konferans düzenleyebilirsiniz.
 • Forumumuza üye olup grubumuzun bir parçası olabilirsiniz.
 • MOOC ve araştırma projelerimizde yer alabilirsiniz.

Önümüzdeki 15 yıl içerisinde, programlamayı okuma yazma gibi öğreteceğiz. Geriye baktığımız zaman da bunu neden daha önce öğretmeye başlamadığımızı şaşkınlık içerisinde düşüneceğiz.

Mark Zuckerberg

Facebook kurucusu ve CEO'su

Kaliteli Bilgisayar Bilimleri Eğitimi, öğrencileri parçası oldukları bu dünyayı anlamaları ve değiştirmeleri için bilgisayar destekli algoritmik düşünme ve yaratıcılık becerileri ile donatır.

 

DFE, 2013

The National Curriculum in England

Forum

OPE forum’da programcılık eğitimi konusunda bilgi ve görüş alış verişinde bulunabilirsiniz. Etkinliklerinizi ekleyip, aktivite planlarınızı paylaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Ders planları, programlar, appler ve araçlar. Programcılık öğretmek için gerekli her şey kaynaklarda.

Etkinlikler

Programcılık ile ilgili bütün aktivitelerinizi forumumuzdaki etkinlikler bölümüne ekleyebilirsiniz.

Blog

Hem ekibimiz tarafından yazılan hem de sizlerden gelen makaleleri burada paylaşıp, okuyabilirsiniz.